Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Kwaliteit van zorg en welzijn

Het hoofddoel van verpleeghuiszorg is een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces. De zorgorganisatie draagt zorgt voor de juiste randvoorwaarden en middelen (personeel, leren en ontwikkelen, veiligheid, informatie, financiën en fysieke omgeving) om dit hoofddoel te bereiken. De cliënt bepaalt binnen de gegeven kaders hoe zorgverleners en zorgorganisatie zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het is dan ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven.

Kwaliteitsplan/Verbeterplan

Elke verpleeghuisorganisatie dient jaarlijks een kwaliteitsplan op te stellen. Horizon Zorgcentrum doet dit in samenwerking met alle geledingen van de organisatie, inclusief de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige/Verzorgende adviesraad op een beleidsdag, waarna het MT het definitieve plan opstelt.

Met het kwaliteitsplan wil Horizon Zorgcentrum op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en ondersteuning voor cliënten/bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar beschikbare gegevensbronnen zoals professionele protocollen en richtlijnen maar ook naar de context van de dagelijkse praktijk. Samen werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren, verbeteren en minder op de verantwoording en handhaven aan de hand van gedetailleerde indicatoren. Voor Horizon Zorgcentrum is het leren en verbeteren niet iets vrijblijvends; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.

Klik  Kwaliteitsjaarplan 2023

Personeelssamenstelling

Uitgangspunten:

  • “Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten”.
  • “Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden.”
  • “In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.”
  • “Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse”
  • De minimale tijdelijke normen geven geen specifieke invulling aan de benodigde inzet in de nacht. In aanvulling op de tweede vereiste van hoofdstuk 6, verbijzonderen we hier dat het aan de verpleeghuisorganisaties is om in het kwaliteitsplan te beschrijven hoe zij in hun situatie de personeelssamenstelling in de nacht invullen

Lerend netwerk

Horizon zorgcentrum zit met Alkcare uit Alkmaar, NIKO uit Alkmaar, Pieter de Raad uit Heerhugowaard, Warm Thuis uit Oterleek en Tellus uit Den Helder in een lerend netwerk. Er wordt actief met elkaar opgetrokken en waar mogelijk met elkaar samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is het traject voor een nieuw zorgleefdossier. Ook de toepassing van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag) is besproken. Naast de bestuurders hebben ook andere medewerkers regelmatig overleg met elkaar.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top