skip to Main Content
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming.  Dat vertegenwoordigen van de achterban gebeurt in overleg met de bestuurder. Daarvoor heeft de OR de Overlegvergaderingen met de bestuurder. De OR heeft adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht om al die taken te kunnen oppakken. Deze bevoegdheden staan beschreven in de Wet op de ondernemingsraden.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top