Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk met een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, kleinschalig wonen voor bewoners met dementie en tijdelijk verblijf. Horizon Zorgcentrum exploiteert 18 woningen van de Protestants Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen aan de Voorburggracht met als huisnummers Boeier 40 tot en met 74. Horizon Zorgcentrum kent een directeur/bestuurder met daaronder 3 organisatieonderdelen te weten: Wonen met zorg, Thuiszorg en de Facilitaire Dienst. Het managementteam bestaat uit de zorgmanager, twee teamleiders zorg, controller en de bestuurder. Klein en slagvaardig.

Horizon biedt zorg waarin de cliënt centraal staat. Onze zorgvisie: “Wij streven ernaar om onze bewoners door het aanbieden van zorg en het verlenen van diensten, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en eigen keuzes te laten maken”. Wij verlenen zorg met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Iedereen welkom, van welke gezindte ook.

Missie

Als organisatie hebben wij een bepaald doel. Dit noemen we onze missie. Die luidt als volgt: ‘Vanuit een protestant-christelijke levensvisie bevorderen wij dat ouderen met eventuele ouderdomsproblemen zo lang mogelijk zelfstandig een zinvol leven kunnen leiden; ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van onze bewoners bieden wij zorg aan. Wij vragen van al onze bewoners dat zij het protestant-christelijke karakter van onze organisatie accepteren en respecteren’.

Kernwaarden

De boodschap van de Bijbel, waarin ondermeer Gods Woord en het leven van Jezus Christus tot ons komen, is de inspiratiebron voor alles wat wij binnen Horizon doen. Dit is ook verwoord in de grondslag van Horizon. Voor Horizon is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend, die leidend zijn voor onze omgang met elkaar en de manier waarop we zorg verlenen en beslissingen nemen: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top