Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen. Met wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, kleinschalig wonen en kort verblijf na een opname in het ziekenhuis opnames heeft Horizon een breed zorgaanbod in en om Broek op Langedijk.
Bij ons staat u centraal.  Wij doen er alles aan om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en uw eigen keuzes te laten maken.
Wij verlenen zorg met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarom bent u van harte welkom, van welke gezindte u ook bent.

Meer dan het gewone

Horizon is een protestants-christelijk zorgcentrum. Het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel is binnen onze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Ook bij Horizon wonen en werken natuurlijk ook mensen met een andere religie of levensbeschouwing. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants-christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestant-christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven

Missie

Als organisatie hebben wij een doel, onze missie. Die luidt als volgt: ‘Vanuit een protestant-christelijke levensvisie bevorderen wij dat ouderen met eventuele ouderdomsproblemen zo lang mogelijk zelfstandig een zinvol leven kunnen leiden; ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van onze bewoners bieden wij zorg aan.

Kernwaarden

De boodschap van de Bijbel, waarin Gods Woord en het leven van Jezus Christus tot ons komen, is de inspiratiebron voor alles wat wij binnen Horizon doen. Dit is ook verwoord in de grondslag van Horizon. Voor Horizon is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top