Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk. Wij bieden een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp (wmo), dagbesteding, kleinschalig wonen en kortdurende opnames.

Wij bieden zorg waarin u centraal staat. Onze zorgvisie: “Wij streven ernaar om onze bewoners door het aanbieden van zorg en het verlenen van diensten, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en eigen keuzes te laten maken”.

Wij verlenen zorg met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging en daarom is iedereen welkom, van welke gezindte u ook bent.

Meer dan het gewone

Horizon is een protestants-christelijk zorgcentrum en de meerderheid van de bewoners heeft ook die achtergrond. Het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel is binnen onze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Ook bij Horizon wonen en werken steeds meer mensen met een andere religie of levensbeschouwing. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants-christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestant-christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven.

Missie

Als organisatie hebben wij een bepaald doel. Dit noemen we onze missie. Die luidt als volgt: ‘Vanuit een protestant-christelijke levensvisie bevorderen wij dat ouderen met eventuele ouderdomsproblemen zo lang mogelijk zelfstandig een zinvol leven kunnen leiden; ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van onze bewoners bieden wij zorg aan.

Kernwaarden

De boodschap van de Bijbel, waarin ondermeer Gods Woord en het leven van Jezus Christus tot ons komen, is de inspiratiebron voor alles wat wij binnen Horizon doen. Dit is ook verwoord in de grondslag van Horizon. Voor Horizon is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend, die leidend zijn voor onze omgang met elkaar en de manier waarop we zorg verlenen en beslissingen nemen: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top