Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Soms is het voor u, of voor uw omgeving, nodig om tijdelijk in een omgeving te wonen waar 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning aanwezig is. Bijvoorbeeld bij herstel van ziekte of na een ziekenhuisopname, maar ook om uw familie te ontlasten. Het appartement voor eerstelijnsverblijf (tijdelijke opname) bij Horizon Zorgcentrum biedt in deze situaties uitkomst.

In de volgende situaties is eerstelijnsverblijf mogelijk:

  • Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Als u in de thuissituatie onvoldoende mogelijkheden heeft om te herstellen door bijvoorbeeld ziekte, valgevaar of het ontbreken of overbelasting van een mantelzorger. U kunt in deze situaties voor een korte periode worden opgenomen voor de bij uw situatie passende zorg en/of ondersteuning. Uw huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, of draagt die verantwoordelijkheid over aan een andere arts.

Eerstelijnsverblijf bij Horizon Zorgcentrum kan bijdragen aan het behoud van eigen regie en aan langer zelfstandig te blijven wonen. Het streven is dat u zo snel mogelijk kan terugkeren naar uw thuissituatie en wel binnen 6 weken tot 3 maanden.

Nazorg via Horizon Thuiszorg

Ook bij terugkomst in uw thuissituatie bieden wij u de mogelijkheid van nazorg. Wellicht kunt u voor korte of langere periode wel wat extra ondersteuning gebruiken. Horizon biedt u dan thuiszorg, zodat u ook in uw eigen vertrouwde omgeving gebruik kunt maken van alle mogelijke vormen van zorg en dienstverlening. Onze medewerkers lichten u graag de mogelijkheden toe die Horizon u te bieden heeft. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0226-314430.

Aanvraag eerstelijnsverblijf

De aanvraag wordt gedaan door de huisarts, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de wijkverpleegkundige of een andere verwijzende instantie. U kunt ook direct contact opnemen met Horizon Zorgcentrum en de wijkverpleegkundige door te bellen naar 0226-314430 of e-mailen via extramuraal@horizonzorgcentrum.nl.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top