Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

In Horizon zorgcentrum zijn verschillende aandachtsgebieden te onderscheiden.

 • Ergocoach
 • Geestelijke zorg
 • Dementie
 • Palliatieve zorg
 • Wondverpleegkundige
 • GVP-er

Ergocoach

De ergocoach heeft de volgende taken:

 • Probeer ik mijn collega’s te stimuleren ergonomischer te werken.
 • Denk ik mee bij het inzetten van hulpmiddelen bij een cliënt die lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaat.
 • Hou ik mezelf op de hoogte van nieuwe hulpmiddelen en hoe we deze kunnen inzetten.
 • Inventariseer ik regelmatig alle hulpmiddelen en kijk wat we als huis nog nodig hebben. Dit geef ik door en als het nodig is laat ik dit op de begroting zetten.
 • Zorg ik dat nieuwe collega’s weten wat er in huis is aan hulpmiddelen. Ook zorg ik ervoor dat collega’s weten hoe ze de hulpmiddelen gebruiken.
 • Zorg ik dat er in het zorgplan van de cliënt goed staat beschreven welke hulpmiddelen er gebruikt worden.

Geestelijke zorg

Horizon Zorgcentrum hecht grote waarde aan de kwaliteit van de geestelijke zorgverlening van de bewoners. Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere activiteiten die wij vanuit de christelijke identiteit organiseren.

 • Er is iedere vrijdagavond een weeksluiting met zang en overdenking.
 • De viering van het Heilig Avondmaal is 4 keer per jaar (op zondagmiddag).
 • Bijbelgesprekgroep is om de week.
 • In ieder appartement is de mogelijkheid om de plaatselijke kerkdiensten te beluisteren.
 • Wij zijn gewend vanuit onze christelijke levenshouding om dagelijks de maaltijd in het restaurant te openen met Bijbellezing en gebed.
 • Er is een geestelijk verzorgen aanwezig.
 • Meer over de identiteit kunt u lezen in het identiteitsstatuut.

Wondverpleegkundige

Mijn naam is Angelique de Groot, werkzaam in Horizon als wondconsulent.
Ik ben in 2019 afgestudeerd aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ik werk 24 uur in Horizon, zowel intramuraal als extramuraal.

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ik bied ondersteuning bij het verbreden van de kennis m.b.t. de basis-wondzorg/ huidproblemen/ decubitus behandeling bij categorie I en II en decubituspreventie.
Ik stel hierbij behandelplannen op in overleg met de behandelend arts. Het bieden van zorg op maat is hierin van belang voor zowel de actieve behandelingen als de behandelingen naar comfort. Wensen en mogelijkheden worden hierin laagdrempelig besproken.

Contactgegevens:
Telefoonnummer 06-13458296

Dementie

Wegwijzerdementie.nl: uniek hulpmiddel voor naasten van mensen met dementie

De website Wegwijzerdementie.nl is een uniek hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat hun houvast biedt in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op deze website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord.

Mantelzorgers van mensen met dementie zitten met talloze vragen. Zoals: wat staat me te wachten? Hoe kan ik omgaan met het veranderde gedrag van mijn naaste? Wat moet ik regelen? Maar ook: welke hulp is er mogelijk en waar vind ik die? Wegwijzerdementie.nl geeft niet alleen inhoudelijke informatie, maar laat ook zien welke zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt hulp kunnen bieden.

18 gemeenten

Wegwijzerdementie.nl toont het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in alle 18 gemeenten waar het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord actief is. Mantelzorgers kunnen in het aanbod zoeken op diverse manieren. Zo is er een handig kaartje waardoor je in één oogopslag ziet welke hulp er beschikbaar is in je omgeving. Daarbij kun je de resultaten filteren op diverse manieren: woonplaats, regio, het soort hulp of de fase van dementie.

Overbelast

Op dit moment zijn er 12.000 mensen met dementie in Noord-Holland Noord. Hun aantal zal naar verwachting verdubbelen tot ruim 24.000 in 2040. Dementie is enorm ingrijpend, zowel voor degenen die de ziekte krijgen als voor hun partners en andere naasten. 50 procent van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast. Ervaringsdeskundige Ria Beijersbergen zegt dan ook: ‘Alles wat voorkomt dat mantelzorgers uitgeput raken, is welkom.’

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 23 zorginstellingen, thuiszorg, welzijnsorganisaties en de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten we ons in om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Dat doen we door onze kennis te delen, samen te werken en gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren. Dat is nodig, want het aantal mensen met dementie in deze regio (regio Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland) zal de komende 20 jaar bijna verdubbelen.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top