Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Wie zorgt voor ouderen komt ook voor vragen rondom het levenseinde te staan. Het uitgangspunt binnen Horizon is: we kunnen geen dagen aan het leven toevoegen, maar wel leven aan de dagen. In de laatste levensfase staat steeds het welzijn van de bewoner centraal. Wij willen ook dan alle zorg en begeleiding bieden die nodig is om onze bewoners rustig te laten sterven. Het verlichten van pijn, het wegnemen van angst en het bieden van (geestelijke) ondersteuning staan hierbij voorop.

Indien de bewoner vraagt om beëindiging van het leven, dan zullen we daartoe de ruimte bieden. Horizon laat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van euthanasie als een zaak tussen bewoner en de arts. Voor medewerkers en vrijwilligers van Horizon geldt dat zij niet betrokken zullen zijn bij de besluitvorming en handelingen die gericht zijn op de uitvoering van opzettelijke levensbeëindiging.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top