Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Het zorgcentrum telt ruim 40 bewonersplaatsen en 2 plaatsen voor eerstelijns verblijf. Op loopafstand bevinden zich de 18 seniorenwoningen. Voor mensen met dementie heeft Horizon twee kleinschalige units van elk 7 bewoners. In deze huiskamers worden de bewoners onder professionele begeleiding betrokken bij dagelijkse activiteiten, die ook plaatsvinden in een normaal huishouden. Daarnaast is het ook een plek van samenkomen, met andere bewoners en familie. Met deze huiskamers en activiteiten willen wij bewoners het gevoel geven dat zij weer deel uit maken van een huishouden, zich nuttig voelen en nog belangrijker, minder eenzaam. Op de huiskamers wordt elke dag vers gekookt voor de bewoners en de bewoners die in het restaurant eten krijgen dagverse maaltijden van een externe partij. In de toekomst willen we er naar toe dat voor alle bewoners dagvers wordt gekookt op de huiskamers.

In onze zorg verlening speelt de Protestants Christelijke identiteit een belangrijke rol. Voor ons is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend, die leidend zijn voor onze omgang met elkaar en de manier waarop wij zorg verlenen en beslissingen nemen: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid.

Iedereen is welkom

Wij verlenen zorg aan ieder die dat wil, ongeacht de levensovertuiging. Wij streven daarbij om onze bewoners zorg en diensten te verlenen, waardoor zij in staat zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en eigen keuzes kunnen maken. Onze zorg is daarom persoonlijk en van kwaliteit, zodat het aansluit bij de behoefte van onze bewoners.

Alle medewerkers werken in vaste teams die verbonden zijn aan een vaste groep bewoners. Hierdoor is er een grote mate van herkenbaarheid voor bewoners en een grote mate van kennis over de individuele zorgbehoeften. Iedereen is uniek. Daarom onderzoeken we waar een bewoner echt behoefte aan heeft. Dat doen we onder andere door met aandacht te luisteren naar het levensverhaal. Zo kunnen we onze manier van werken zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van de bewoner. Dit levensverhaal wordt van iedere bewoner vastgelegd in het levensboek.

De welzijnsassistente op de huiskamers zijn elke dag aanwezig voor de persoonsgerichte zorg van de bewoner door bijvoorbeeld lekker naar buiten te gaan voor een wandeling of samen een spelletje te doen. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de huishoudelijke medewerker meer tijd heeft om zo met de bewoner extra aandacht te geven het maken van een praatje of het samen drinken van een kopje koffie.

Wij vinden dat welzijn niet alleen wordt vormgegeven door losse welzijnsactiviteiten aan te bieden. Welzijn is van elk moment en kan dus worden aangeboden door elke medewerker.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top