Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Van oorsprong is Horizon een protestants-christelijk zorgcentrum en de meerderheid van de cliënten heeft een protestant-christelijke achtergrond. Het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel is binnen onze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Ook bij Horizon wonen en werken steeds meer mensen met een andere religie of levensbeschouwing. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants-christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestants-christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven.

De identiteitsraad is een belangrijk adviesorgaan voor de RvB en RvT op het vlak van identiteit. De raad is samengesteld uit leden van de aangesloten kerken en de leden worden ook vanuit de respectievelijke kerken aangedragen. De identiteitsraad adviseert gevraagd en ongevraagd, het management over zaken die de identiteit van de organisatie aangaan. Ook geven zij mede invulling aan de protestants-christelijke identiteit. Dit kan onder andere door voorbereiding van of medewerking aan identiteitsgebonden activiteiten.

De identiteitsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale kerken. Deze verbinding met de lokale kerken met Horizon Zorgcentrum en haar cliënten wordt gewaardeerd.

De leden van de identiteitsraad zijn:
* J. Huibers,
* A. Dobber,
* P. Balder,
* D. Groot,
* W. Smit-Schoon.

Identiteitsstatuut

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top