Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Een klacht en dan?

Beschikbaarheid van een klachtenregeling is verplicht voor een zorgorganisatie en dat is ook goed. We staan altijd open voor gesprek en willen aan de slag met uw punten ter verbetering, want soms loopt er iets anders dan u afgesproken heeft. Dan is het fijn te weten hoe en waar u een knelpunt kenbaar kunt maken.

Bij een medewerker van het zorgteam kunt u uw knelpunt of de klacht bespreken. Meestal is het zo dat u samen tot een oplossing komt. Wanneer dat onverhoopt niet lukt, dan kunt u zich richten tot de leidinggevende van het zorgteam. Wij zetten ons in om er samen met u uit te komen en een knelpunt of een klacht op te lossen.

Toch kan het gebeuren dat deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden. Dan bestaat de mogelijkheid een formele klacht in te dienen. Een klacht stuurt u, eventueel met hulp van de klachtencoördinator, naar de bestuurder. Komt u er samen niet uit, dan legt u uw klacht voor aan de landelijke geschillencommissie.

Ook bij een klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de wet zorg en dwang staan de medewerker en de leidinggevende van het zorgteam voor u klaar. Wanneer dit niet leidt tot een goede uitkomst, dan kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon WZD van Zorgstem. De contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon vindt u hier. De cliëntvertrouwenspersoon helpt u zonder kosten bij het oplossen en bemiddelen van een klacht. Een klacht voortkomend uit de wet zorg en dwang moet worden voorgelegd aan de externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie doet een bindende uitspraak.

De contactgegevens van de klachtencoördinator van Horizon vindt u in onze Klachtenfolder . De gehele procedure, de contactgegevens van de geschillencommissie en de externe klachtencommissie vindt u in ons Klachtenregeling.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top