Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Horizon Zorgcentrum, Allente en gemeente Dijk en Waard ondertekenen op 18 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Integraal Kind en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude.

De gemeenteraad heeft in oktober 2021 besloten goedkeuring te geven aan het initiatief van Horizon en Allente zodat de ontwikkeling van het IKOC van start kon. Sindsdien is een programma van eisen opgesteld en is via een Europese aanbesteding de architect geselecteerd. De ontwerpfase voor het centrum is inmiddels van start gegaan.

Het IKOC zal bestaan uit een gebouw met vijftig zorgwoningen met ondersteunende voorzieningen voor Horizon Zorgcentrum én een Integraal Kindcentrum van Allente voor 200 basisschoolleerlingen, dagopvang en buitenschoolse opvang. Het centrum komt aan de Tulpenstraat 2, op de plek van de voormalige Mariaschool.

Horizon Zorgcentrum, Allente en de gemeente zijn voor deze ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de periode van de start van het ontwerpproces tot aan het moment van contracteren van de uitvoerende partij(en). Belangrijk doel van de gezamenlijke huisvesting is dat de verschillende doelgroepen (ouderen en kinderen) elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren.

Met de ontwikkeling van dit project wordt voor IKC Waterrijk, nu nog gevestigd aan de Schoolstraat, een modern, duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. En met de realisatie van de vijftig zorgwoningen wordt tegemoet gekomen aan een grote behoefte aan dit soort woningen. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het gebouw van de voormalige Mariaschool gesloopt. De Potjessloot die nu nog langs de Tulpenstraat loopt, wordt omgelegd zodat deze tussen het IKOC en de voetbalvelden van LSVV komt te liggen.


Ontwerpfase

De ontwerpwerkzaamheden voor het centrum zijn inmiddels begonnen. De opmerkingen en suggesties uit de buurtbijeenkomst van april dit jaar worden door de architect zoveel mogelijk in het ontwerpproces meegenomen. Zo werd door omwonenden de wens uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk groen en de realisatie van onder meer een wandelroute/voetpad en beweegtuin in de buitenruimte bij het IKOC. Een veilige verkeersontsluiting rond het IKOC vinden de omwonenden ook van belang.


Vervolg

Het voorlopig ontwerp voor het IKOC moet in januari 2023 klaar zijn en wordt daarna gepresenteerd aan betrokken omwonenden. De wens is om in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw te beginnen. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie zijn al gestart. De oplevering van het IKOC staat gepland voor de zomervakantie van 2025.

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top